Valorile după care ne ghidăm

EXCELENȚĂ

Credem că “Bine” este dușmanul lui “Excelent” și astfel pretindem de la noi înșine și de la partenerii noștri standarde înalte de performanță, astfel încât tot ceea ce facem să denote calitate și excelență.

RESPONSABILITATEA ȘI TRANSPARENȚA

Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru utilizarea eficientă a resurselor proprii și a celor pe care le puneți la dispoziția noastră, astfel încât planurile să fie realiste, rezultatele să fie măsurabile iar accesul la informație să fie deschis.

PARTENERIATE DE CALITATE

Partenerii noștri sunt parte integrantă a echipei noastre. Ne respectăm reciproc, valorizând diferențele dintre noi și lucrând împreună pentru a ne ajuta să atingem rezultatele scontate

CREATIVITATEA

Echipa WorldTeach este deschisă ideilor noi, îmbrățișând schimbarea care duce la succes. Îndrăznim să ne asumăm riscuri pentru a dezvolta programe și a atinge țeluri, găsind căi și metode creative pentru a realiza performanțe.

INTEGRITATEA

Standardele WorldTeach sunt stabilite în așa fel încât conduita noastră să reflecte un model impecabil. Noi credem și proclamăm integritatea personală și profesională, promovând valorile tradiționale și militând pentru decență și respect în viața zilnică.